webbsidor

Vi gillar att utveckla snygga lösningar på webbsidor, både frontend och backend. Här är några punkter som fungerar som våra riktlinjer när vi programmerar för webben:

  • Det ska vara lätt för slutanvändaren att navigera och förstå hur webbgränssnittet fungerar.
  • Då mer och mer av den digitala kommunikationen sker när man är på väg någonstans utvecklar vi webbsidorna för att de ska fungera lika bra på en stor datorskärm som en mobilskärm, så kallad responsiv design.
  • Det ska vara enkelt att uppdatera sin webbsida. Vi kan även sätta upp en WordPress-installation (innehållshanteringssystem) för er webbsida så att ni enkelt kan uppdatera med egna artiklar, nyheter och sidor utan att kunna någonting om webb-programmering själva.
  • Vi utvecklar vanliga webbsidor som man surfar till likaväl som webbsidor som är till för att styra prylar. Det sistnämnda brukar kallas för ”Internet of things” vilket kommer bli mer och mer vanligt som en naturlig del av våra liv. Det kan vara  t ex att du använder en webbsida på din mobil för att styra värmen i huset.

Välkommen att kontakta oss för att titta på hur vi kan utveckla webbsidor för ert behov.
Kontakta oss här!